Μέλος : Σύνδεση |Εγγραφή |Ανεβάστε τη γνώση
Αναζήτηση
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο [Τροποποίηση ]
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι ένας διεθνής οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον, 189 χώρες που εργάζονται για την προώθηση της παγκόσμιας νομισματικής συνεργασίας, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, την προώθηση της υψηλής απασχόλησης και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο . " Δημιουργήθηκε το 1944 στο συνέδριο του Bretton Woods κυρίως με τις ιδέες του Harry Dexter White και του John Maynard Keynes και τέθηκε σε επίσημη ύπαρξη το 1945 με 29 χώρες μέλη και το στόχο της ανασυγκρότησης του διεθνούς συστήματος πληρωμών. Τώρα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των δυσχερειών του ισοζυγίου πληρωμών και των διεθνών χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Οι χώρες συνεισφέρουν κεφάλαια σε μια ομάδα μέσω ενός συστήματος ποσοστώσεων από το οποίο οι χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών μπορούν να δανειστούν χρήματα. Από το 2016, το ταμείο είχε 477 δισεκατομμύρια δρχ. (Περίπου 668 δισεκατομμύρια δολάρια).
Μέσω του Ταμείου και άλλων δραστηριοτήτων όπως η συγκέντρωση στατιστικών και ανάλυσης, η εποπτεία των οικονομιών των μελών του και η ζήτηση για συγκεκριμένες πολιτικές, το ΔΝΤ εργάζεται για τη βελτίωση των οικονομιών των χωρών μελών του. Οι στόχοι του οργανισμού που αναφέρονται στα άρθρα της συμφωνίας είναι: η προώθηση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας, του διεθνούς εμπορίου, της υψηλής απασχόλησης, της σταθερότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και η διάθεση πόρων στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
[Ηνωμένα Έθνη][Ουάσιγκτον.]
1.Λειτουργίες
1.1.Επιτήρηση της παγκόσμιας οικονομίας
1.2.Προϋπόθεση των δανείων
1.2.1.Διαρθρωτική προσαρμογή
1.2.2.Οφέλη
2.Ιστορία
2.1.Από το 2000
3.Χώρες μέλη
3.1.Προσόντα
3.2.Οφέλη 2
4.Ηγεσία
4.1.Συμβούλιο των Διοικητών
4.2.Εκτελεστικό συμβούλιο
4.3.Διευθύνων Σύμβουλος
4.3.1.Κατάλογος των Διευθύνοντων Συμβούλων
5.Δυνατότητα ψηφοφορίας
5.1.Επιπτώσεις του συστήματος ποσοστώσεων
5.2.Η έλλειψη ευελιξίας της εξουσίας ψήφου
5.3.Εξάλειψη του διαχωρισμού του δανειολήπτη / πιστωτή
6.Χρήση
6.1.Σύστημα έκτακτης πρόσβασης - κρατικό χρέος
7.ΔΝΤ και παγκοσμιοποίηση
8.Κρίσεις
8.1.Προϋποθέσεις
8.2.Μεταρρύθμιση
8.2.1.Λειτουργία και πολιτικές
8.2.2.Αμερικανική επιρροή και μεταρρύθμιση των ψήφων
8.3.Υποστήριξη των δικτατοριών
8.4.Επιπτώσεις στην πρόσβαση στα τρόφιμα
8.5.Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία
8.6.Επιπτώσεις στο περιβάλλον
9.Σκάνδαλα
10.Εναλλακτικές λύσεις
11.Στα μέσα
[Μεταφόρτωση Περισσότερο Περιεχόμενα ]


Πνευματική ιδιοκτησία @2018 Lxjkh